خدمات

طراحی و اجرای استند های پلاستیکی.

تهیه تابلو عکس به اندازه دلخواه مشتری

اجرای دیوار پوش های پلاستیکی (طراحی و چاپ به سفارش مشتریان)

استند پلاست www.standplast.ir